Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siemianowice Śląskie

Wczorajsza ogólnokrajowa akcja pn. "Kaskadowy pomiar prędkości" zakończyła się o 22.00. Różniła się od dotychczasowych akcji skierowanych na piratów drogowych tym, że policyjne patrole ustawione były kolejno po sobie na określonym odcinku drogi. Taka taktyka wynikała z tego, że zazwyczaj po kontroli mundurowych kierowca wciskał gaz i pędził dalej, ponieważ był przekonany, że teraz nie będzie kolejnego patrolu. Tym razem na takich kierowców czekała niemiła niespodzianka.

Celem akcji pn. "Kaskadowy pomiar prędkości" jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

Podczas wczorajszych działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu, jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną, czyli taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest najczęściej bardzo dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W działaniach pn. "Kaskadowy pomiar prędkości", które trwały wczoraj od 6.00 do 22.00 w naszym mieście udział brało 8 policjantów. Mundurowi w wyznaczonych punktach kontrolnych sprawdzili 53 pojazdy. Stróże prawa ujawnili 52 przekroczeń prędkości. Wobec tych kierowców policjanci zastosowali środki prawne: 47 mandatów karnych oraz 5 pouczeń. Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości kierujących- wszyscy byli trzeźwi.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed pośpiechem na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczna prędkość, to prędkość dostosowana do własnych umiejętności, natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni i innych uwarunkowań, które zawsze trzeba wziąć pod uwagę.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych.