Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siemianowice Śląskie

Informujemy, iż Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wydziale Prewencji. Umowa jest na zastępstwo, a przewidywany czas jej trwania to około 1 rok.

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszego referenta do obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Prewencji tutejszej komendy.

WARUNKI PRACY

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych. Praca głownie siedząca przy sztucznym oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej polowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy w Wydziale Prewencji usytuowane jest na III piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda tylko do parteru.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do wydziału oraz wydawanie jej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale.
 • Komputerowa i odręczna ewidencja pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z wydziału w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów.
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez pracowników wydziału i przekazywanie ich do archiwum w celu zapewnienia ich przechowywania.
 • Obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego w celu uzyskania i przekazania informacji powstałej w toku bieżącej pracy.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi i jego zastępcy oraz rozdzielaniu jej po dokonaniu dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Telefoniczna obsługa interesantów.
 • Tworzenie pism i udzielanie odpowiedzi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • - Wykształcenie średnie,
 • - doświadczenie zawodowe - 6 miesięcy w administracji,
 • - komunikatywność,
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • - sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • - umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Jana Pawła II 16
  41-100 Siemianowice Śląskie

Wynagrodzenie zasadnicze: 2600,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)
Umowa na czas zastępstwa na okres około jednego roku.
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniających wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e- mail.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 3596 219 lub 32 3596 218.

 

Pliki do pobrania

 • 413.7 KB