Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich wpłynęły podziękowania skierowane od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich za wzorową postawę podległych funkcjonariuszy podczas pełnionej służby. Policjanci uratowali lokatora z płonącego mieszkania przy ul. Bytomskiej. Swoją postawą oraz zaangażowaniem zasłużyli by być stawianym za wzór wszystkim funkcjonariuszom Policji.

  • funkcjonariusze Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej