W naszych rodzimych firmach transportowych brakuje rąk do pracy. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy zatrudniają w nich kierowców z Ukrainy. Obywatele tego kraju uciekając przed wojną, znajdują zatrudnienie w Polsce. Mogłoby się wydawać, że to naprawdę dobre rozwiązanie — pomagamy Ukraińcom i jednocześnie zyskujemy wykwalifikowanych kierowców. Czy to jednak takie proste? Wiele skomplikowały przepisy prawne, które zamiast ułatwić zatrudnianie, utrudniają je. Jak zatem wyjść z tego impasu obronną ręką i legalnie zatrudnić kierowcę z Ukrainy?

Jak legalnie zatrudnić kierowców z Ukrainy?

Kierowca z Ukrainy w polskiej firmie transportowej

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że skomplikowała się sytuacja w wielu polskich przedsiębiorstwach transportowych. Wszystkiemu winna jest ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583, specustawa). Miało być przecież łatwiej, zarówno właścicielom naszych firm transportowych, jak i Ukraińcom. Dlaczego zatem nie jest? Przepisy stały się źródłem wielu problemów, ponieważ same sobie przeczą. Zgodnie z art. 42 ustępem 4, przepisów ustawy 2 i 3, nie odnosi się do kierowców będących obywatelami Ukrainy i wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy. W związku z tym kierowca z Ukrainy powinien wystąpić o nową naklejkę. Jednak nie tylko owa naklejka stanowi tu problem. Kierowcy z Ukrainy posiadający wizy krajowe, których okres ważności skończył się od 24 lutego 2022 roku lub kończy się niedługo, powinni wystąpić o udzielenie im zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W przeciwnym razie zostaną „uziemieni” w Polsce, ponieważ nasi pracodawcy nie mogą ich wysłać w trasę międzynarodową (ich pobyt na terytorium strefy Schengen jest nielegalny).

Jakie kwalifikacje zawodowe powinien mieć kierowca z Ukrainy, aby legalnie pracować w Polsce?

W naszym kraju zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony jest ogromne. Co roku w Polsce potrzeba około 30 tysięcy kierowców.

Kierowca z Ukrainy, aby pracować w naszym kraju, musi przejść pełną kwalifikację wstępną oraz szkolenie zawodowe. Jest to konieczne, aby zachować bezpieczeństwo na drodze. Szkolenia okresowe wykonuje się co 5 lat. Jednak uzyskać kwalifikację pełną lub przyspieszoną może jedynie kierowca, który w Polsce przebywa minimum 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe). Kierowca z Ukrainy najpierw przechodzi kwalifikację wstępną, a potem dopiero szkolenie okresowe.

Na mocy nowych przepisów, kierowcy z Ukrainy świadectwo kierowcy przedłuża się automatycznie do 31 grudnia 2022 roku.

Nowe zasady zatrudniania Ukraińców — ukłon w stronę polskich pracodawców

Ogarnięci chęcią pomocy dla Ukrainy, polscy politycy zmienili zasady dotyczące zatrudniania Ukraińców. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego 2022 mogą legalnie przebywać i pracować w naszym kraju bez konieczności posiadania zezwolenia. Owe regulacje dotyczą także osób, które przebywały w naszym kraju jeszcze przed wybuchem wojny. Do pobytu w Polsce Ukraińców upoważnia pieczątka Straży Granicznej.

Na mocy specustawy z dnia 12 marca 2022 roku Ukraińcy mogą wyrobić sobie PESEL w trybie przyspieszonym. Cudzoziemcy zza Wschodniej granicy automatycznie przedłużają także swój pobyt czasowy na 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku).

Zawiłe procedury prawne w dalszym ciągu nie ułatwiają zatrudnienia kierowcy z Ukrainy. Jeśli nawiążesz współpracę z agencją pracy tymczasowej, zyskasz pracowników. Twoja firma transportowa wywiąże się ze zleceń, a Ty będziesz mieć gwarancję, że kierowca z Ukrainy pracuje u Ciebie legalnie. Agencja pracy tymczasowej zajmie się formalnościami, a Ty tylko podpiszesz umowę. Nie utrudniaj sobie życia — zaoferuj pracę kierowcy z Ukrainy. Przepisy prawne zmieniają się jak w kalejdoskopie, jednak z pomocą firmy zewnętrznej jesteś w stanie wszystko załatwić zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Sprawdź naszą stronę https://www.dpworkers.pl/pracownicy-z-ukrainy.html