Jak wspierać elektromobilność w Siemianowicach Śląskich?

Siemianowice Śląskie to ponad 66-tysięczne miasto, w którym podobnie jak w całym kraju zaobserwować można wzrost zainteresowania elektromobilnością. Jej rozwój ma ogromny wpływ na środowisko, działanie branży motoryzacyjnej oraz gospodarkę – zarówno w kraju, jak i na świecie.

Czym jest elektromobilność?

Elektromobilność, nazywana także e-mobilność lub e-mobility, to całokształt zagadnień związanych z wykorzystaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Mowa tu nie tylko o samochodach, które z pewnością wielu czytelnikom przyszły na myśl jak pierwsze, ale także: rowerach, motocyklach, hulajnogach oraz autobusach. Dotyczy wszelkich aspektów, od projektu, poprzez produkcję i nabywanie, aż po użytkowanie pojazdów elektrycznych. Pionierami elektromobilności są kraje skandynawskie oraz Beneluxu, jednak biorąc pod uwagę zalety płynące z propagowania jej, warto, aby trend ten rozrósł się na Europę, w tym Polskę i nasze Siemianowice Śląskie.

Jak wspierać elektromobilność w transporcie prywatnym?

Zagadnienia związane ze wsparciem wdrażania oraz użytkowania pojazdów napędzanych prądem w transporcie prywatnym są niezwykle szerokie. Miejska stacja ładująca samochody elektryczne to ogromny krok w stronę elektromobilności w Siemianowicach Śląskich. Urządzenie to pozwala na uzupełnienie baterii pojazdu, czyli jego „tankowanie”. Rozrost sieci ładowarek oraz poprawa ich dostępności dla wielu może być bodźcem do zmiany auta na elektryczne. Dodatkowo, aby zachęcić Polaków do zmiany typu auta, rząd oferuje dofinansowania samochodów elektrycznych. Skorzystać mogą z nich osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Składanie wniosków przewidziane jest do końca września 2025 roku lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 700 milionów złotych. Wsparcie elektromobilności może także odbywać się dzięki wprowadzaniu przywilejów dla e-aut.

Wzrost elektromobilności w transporcie prywatnym można zauważyć także we wzroście popularności urządzeń transportu osobistego napędzanych prądem, takich jak: hulajnogi, deskorolki, pojazdy typu segway i monocykle. Dobrym rozwiązaniem byłoby także poszerzenie infrastruktury pozwalającej na wypożyczenie hulajnogi „na minuty”.

Przykład wspierania elektromobilności w transporcie publicznym

Zarząd Transportu Metropolitalnego odpowiedzialny z komunikację publiczną w Siemianowicach Śląskich oraz miastach ościennych dba o rozwój e-mobility w regionie. Do taboru stale wprowadzane są autobusy napędzane elektrycznie, które ładowane mogą być przewodowo przez pantograf lub indukcyjnie. Pozwala to na zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska spalin.

Bariery rozwoju elektromobilności w Siemianowicach Śląskich i innych polskich miastach

W Polsce zauważyć można szereg barier, które uniemożliwiają jej rozwój, zarówno biorąc pod uwagę transport prywatny, jak i publiczny. W pierwszym aspekcie do najważniejszych przeszkód zaliczyć można:

  • lęk przed nową technologią i kosztami jej użytkowania,
  • niedostateczne tempo rozwoju infrastruktury ładowania,
  • uzależnienie od jakości systemu elektroenergetycznego na danym obszarze,
  • brak regulacji prawnych dla urządzeń transportu osobistego.

W przypadku komunikacji publicznej barierami niepozwalającymi na rozwój elektromobilności są głównie:

  • negatywne nastawienie pracowników administracji publicznej,
  • wysokie koszty zakupu autobusów elektrycznych i infrastruktury ładowania,
  • wpływ ładowania autobusów na system elektroenergetyczny, zwłaszcza w szczytowych okresach.