Wczoraj w ramach ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) siemianowicka drogówka przeprowadziła działania profilaktyczne z kierującymi podczas kontroli drogowych oraz w ramach prelekcji w szkołach. Policjanci rozdawali odblaski, oraz ulotki z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC)

  • policjant
  • policjant w klasie i dzieci
  • policjant i dzieci w klasie