Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko wraz z I Zastępcą nadkom. Michałem Szynolem złożyli podziękowania za współpracę, włożony trud i zaangażowanie w służbę oraz noszenie godnie przez kilkadziesiąt lat policyjnego munduru. Komendant odczytał rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby asp.szt. Donata Noconia. Był on zastępcą dyżurnego, który koordynował oraz wpierał w służbie siemianowickich policjantów.

W świetlicy komendy Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko oraz I Zastępca nadkom. Michał Szynol  w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów  i policjantek oraz pracowników podziękowali za pełnioną służbę asp.szt. Donatowi Nocoń. Policjant rozpoczął swoją przygodę z mundurem w maju 1996 roku w ogniwie patrolowo-interwencyjnym siemianowickiej komendy. Przez kilka lat właśnie tam zdobywał wiedzę oraz doświadczenie, które przydało mu się na kolejnym stanowisku, które objął. Jako zastępca dyżurnego podczas każdej służby podejmował ważne decyzje i odpowiadał za wykonane czynności przez policjantów. Każdy z mundurowych mógł liczyć na wsparcie z jego strony i pomoc. Dodatkowo asp.szt. Donatan Nocoń miał ogromne poczucie humoru, którym wprowadzał dużo pozytywnej energii wśród współpracujących z nim kolegów i koleżanek.

Mamy nadzieję, że czas emerytury był tym momentem, w którym można realizować swoje pasje i marzenia oraz znaleźć wytchnienie od trudu, jaki przez kilkadziesiąt lat nasz kolega wkładał w pełnioną służbę. Wszystkiego najlepszego na "nowej" drodze. Życzymy, aby odbierając teraz telefon nie pomylił się i nie powiedział "dzień dobry..Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich..".

statuetka dla policjant odchodzącego na emeryturę