W związku ze zbliżającym się okresem letnim oraz coraz lepszą pogodą, policjanci z siemianowickiej komendy będą prowadzić wzmożone kontrole nad zbiornikami wodnymi. Przypominamy o odpowiedzialnym zachowaniu i korzystaniu z akwenów w miejscach tylko do tego wyznaczonych. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo w pobliżu akwenów, aby zapobiec utonięciom oraz oddziaływać prewencyjnie, by nie dochodziło do przestępstw oraz wykroczeń.