Informujemy, że istnieje możliwość spotkania się z dzielnicowym sierż.szt. Mariuszem Faratem w Bibliotece Miejskiej przy Alei Sportowców 3. Tam dzięki zawartemu porozumieniu między szefem siemianowickich mundurowych a dyrekcją biblioteki został otwarty punkt przyjęć dzielnicowego. Właśnie w tym miejscu w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 oraz czwartek od 17.00 do 19.00 można skorzystać z rad policjanta. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy wstydzą się przekroczenia progu komendy.

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafałem Stańko a Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Sportowców 3 Panią Bogumiłą Ślisz został otwarty punkt przyjęć dzielnicowego. Sierż.szt. Mariusz Farat będzie pełnił tam dyżury, podczas których udzieli rad i wsparcia osobom, które potrzebują pomocy. Taki punkt jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów nie chcą załatwiać swoich spraw w budynku komendy. Miejsce inne niż mury komendy jest zdecydowanie bardziej przyjazne i komfortowe dla obywateli. Dzielnicowy dyżury będzie pełnił w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00. Z uwagi na wykonywane czynności, które często wynikają z nagłych i pilnych okoliczności, najlepiej takie spotkanie umówić wcześniej telefonicznie pod służbowym numerem  dzielnicowego 727-032-602. Przypominamy, że numer ten jest czynny tylko podczas pełnienia służby dzielnicowego i nie służy do zgłaszania interwencji Policji. Oczywiście poza wyznaczonymi godzinami dyżurów istnieje również możliwość spotkania się z dzielnicowym w bibliotece.