Szkolenie z wystąpień publicznych dla śląskich policjantów i pracowników cywilnych
Ponad 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z garnizonu śląskiego wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych i prowadzenia ceremonii policyjnych. Szkolenie przeprowadzili eksperci z Zespołu ds. ceremoniału policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy wsparciu Kompanii Honorowej KWP. To wydarzenie miało na celu podniesienie standardów prezentacji i wizerunku funkcjonariuszy podczas oficjalnych uroczystości.

Specjalistyczne szkolenie dla śląskich policjantów i pracowników cywilnych

W szkoleniu, które odbyło się w auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali, uczestniczyli przedstawiciele komend miejskich i powiatowych oraz oddział prewencji z Katowic. Zajęcia prowadzone były przez policjantów z Zespołu ds. ceremoniału policyjnego Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Znaczenie ceremoniału policyjnego i wystąpień publicznych

Ceremoniał policyjny oraz wystąpienia publiczne odgrywają kluczową rolę w budowaniu wizerunku policji. Wygląd zewnętrzny oraz zachowanie funkcjonariuszy w trakcie uroczystości są oceniane przez społeczeństwo, co wpływa na postrzeganie całej instytucji. Dbałość o te aspekty jest szczególnie ważna w kontekście zbliżających się świąt Policji w garnizonie śląskim.

Program szkolenia i jego praktyczne aspekty

Prelegenci skoncentrowali się na przygotowaniu oprawy uroczystości, zwracając uwagę na poprawne umundurowanie oraz zachowanie funkcjonariuszy. Omówiono również poszczególne etapy ceremonii, przybliżając uczestnikom wiele istotnych, praktycznych aspektów dotyczących ceremoniału policyjnego. Ważnym elementem szkolenia była część warsztatowa, podczas której przedstawiono przykłady dobrych praktyk na podstawie przeprowadzonej uroczystej zbiórki.

Przygotowanie do pełnienia funkcji dowódcy uroczystości

Szkolenie było skierowane nie tylko do lektorów, ale również do osób pełniących lub mogących pełnić w przyszłości funkcję dowódcy uroczystości. W ramach zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę potrzebną do przygotowywania i prowadzenia wystąpień publicznych, co jest nieocenione w kontekście ich codziennych obowiązków.

Wsparcie Kompanii Honorowej KWP w Katowicach

Organizacja szkolenia nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony policjantów Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ich zaangażowanie i doświadczenie przyczyniły się do wysokiego poziomu merytorycznego zajęć, co z pewnością przełoży się na lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia swoich obowiązków podczas oficjalnych uroczystości.

Podsumowując, szkolenie przeprowadzone przez Zespół ds. ceremoniału policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach stanowiło istotny element w doskonaleniu umiejętności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć z pewnością przyczyni się do podniesienia standardów wystąpień publicznych i ceremonii, co jest niezwykle ważne dla budowania pozytywnego wizerunku policji.


Wg inf z: Policja Siemianowice Śląskie