Zwolnij – akcja ostrzegająca kierowców przed niebezpiecznymi punktami na drogach
Nowa akcja "Zwolnij – niebezpieczny punkt" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ostrzegając kierowców przed miejscami o wysokim ryzyku wypadków. Dzięki współpracy Biura Ruchu Drogowego KGP i operatora aplikacji Yanosik, użytkownicy będą na bieżąco informowani o zbliżaniu się do takich miejsc. Akcja potrwa do końca wakacji 2024 roku.
  1. Akcja "Zwolnij – niebezpieczny punkt" trwa do końca wakacji 2024 roku.
  2. Aplikacja Yanosik ostrzega kierowców o niebezpiecznych miejscach.
  3. Analiza wypadków wskazała 535 szczególnie niebezpiecznych lokalizacji.
  4. Spoty akcji emitowane są na ekranach LED m.in. przy dworcach i stacjach paliw.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, we współpracy z firmą Neptis S.A., operatorem popularnego komunikatora Yanosik, rozpoczęło pilotażową akcję "Zwolnij – niebezpieczny punkt". Jej celem jest ostrzeganie kierowców przed miejscami na drogach, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków.

Przez analizę wypadków drogowych z lat 2021-2023, wytypowano 535 lokalizacji, które obejmują pięciokilometrowe odcinki dróg oraz konkretne punkty, takie jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych. W tych miejscach zanotowano co najmniej trzy wypadki drogowe w analizowanym okresie.

Dzięki aplikacji Yanosik, kierowcy będą otrzymywać ostrzeżenia o zbliżaniu się do tych niebezpiecznych punktów zarówno w formie komunikatów głosowych, jak i tekstowych. Informowanie kierowców w ten sposób może znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń na drogach.

Główne przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak to przekraczanie dozwolonych limitów prędkości generuje największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierowcy byli świadomi, jak niebezpieczna może być nadmierna prędkość, niezależnie od warunków atmosferycznych i rodzaju drogi.

Do akcji dołączyła także firma Screen Network S.A., emitując spoty informacyjne na ekranach LED rozmieszczonych przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw oraz centrach handlowych. Dzięki temu kampania edukacyjna dociera do szerokiego grona odbiorców, zwiększając świadomość na temat bezpieczeństwa na drogach.

Warto pamiętać, że każda inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa może przynieść wymierne korzyści. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców do zachowania ostrożności i przestrzegania przepisów drogowych, nie tylko dla własnego dobra, ale także dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.


Na podstawie: Policja Siemianowice Śląskie