Ochrona insektycydowa buraka cukrowego

W 2023 roku uprawa buraka cukrowego w wielu regionach dała bardzo dobre rezultaty, co skłoniło wielu plantatorów do zwiększenia powierzchni zasiewów lub jej rozpoczęcia. Dużo uwagi w agrotechnice buraka cukrowego poświęcane jest zabiegom zwalczającym chwasty oraz ochronie grzybobójczej. Z kolei dość mało miejsca poświęca się ochronie owadobójczej, która zwłaszcza w początkowym okresie może być kluczowa dla dalszego rozwoju roślin.

Szkodniki buraka cukrowego

W przypadku uprawy buraka cukrowego występuje kilka gatunków szkodników. Ze względu na miejsce żerowania można je podzielić na szkodniki glebowe (niszczące korzeń) oraz szkodnik nadziemne (niszczące głównie liście). W przeszłości problem szkodników buraka cukrowego, występujących w niskich fazach rozwojowych, rozwiązywany był przez zaprawy nasienne zawierające substancje czynne z grupy neonikotynoidów: chlotianidynę, imidiachlopryd i tiamektosam. Po ich wycofaniu niezbędne jest przeprowadzenie większej ilości zabiegów środkami owadobójczymi. O ochronie buraka cukrowego warto przeczytać tu https://osadkowski.pl/portal/uprawy/uprawa-buraka-cukrowego/ więcej i zapoznać się z profesjonalnym zaleceniami. 

Szkodniki glebowe

Do szkodników glebowych można zaliczyć przedstawicieli owadów oraz nicieni — mątwika burakowego. Obecnie dostępne są odmiany mątwikoodporne, więc jego obecność nie stanowi większego zagrożenia dla ich uprawy.

Drugą grupę szkodników glebowych, stanowią aktywnie żerujące larwy leni, drutowców, pędraki i starsze larwy drutowców, które mogą żerować na korzeniach. Larwy leni i drutowce oraz pędraki są szczególnie niebezpieczne dla młodych roślin, ponieważ podgryzają system korzeniowy, powodując zamieranie roślin. Z kolei młode larwy rolnic żerują na liściach, natomiast starsze na korzeniu.

Szkodniki nalistne

Jednym z groźniejszych obecnie szkodników buraka cukrowego jest szarek komośnik. Jest to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, którego duża presja może prowadzić do zniszczenia plantacji. Jego zwalczanie można przeprowadzić stosując między innymi TopGun 050 CS od polskiego producenta środków ochrony roślin ProAgri.

W uprawie buraka cukrowego w niskich fazach rozwojowych roślin duże szkody może powodować pchełka burakowa, śmietka ćwiklana oraz mszyca burakowa. W uprawie buraka występują również inne szkodniki, jednak ich znaczenie gospodarcze nie jest tak duże, jak wymienionych wcześniej gatunków. W związku z dużym narażeniem upraw buraka, należy prowadzić monitoring plantacji do momentu siewu.

Do zwalczania pchełki burakowej, mszycy burakowej oraz śmietki ćwiklanej przydatny może być Decis Mega 50 EW.