UM Siemianowice Śląskie: Zakończono remont Alei Młodych
Ulica Al. Młodych w Siemianowicach Śląskich już po remoncie. Cała długość arterii została gruntownie odnowiona, co z pewnością poprawi komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Zakończenie prac to efekt współpracy lokalnych władz z rządowymi instytucjami.
  • Przebudowa obejmowała frezowanie starych nawierzchni i uzupełnienie podbudowy.
  • Krawężniki oraz obrzeża chodników zostały zregulowane lub wymienione.
  • Na całej długości ulicy położono nową nawierzchnię, zarówno na jezdniach, jak i chodnikach.
  • Projekt sfinansowano z budżetu powiatu oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont Alei Młodych był nie tylko niezbędny, ale i długo oczekiwany przez mieszkańców. Prace rozpoczęły się od intensywnego frezowania istniejącej nawierzchni, co było fundamentem do dalszych działań. Następnie skupiono się na podbudowie i krawężnikach, które wymagały precyzyjnych regulacji. Ważnym elementem projektu było także dopasowanie i modernizacja infrastruktury technicznej, co niejednokrotnie wiązało się z zaawansowanymi przeróbkami.

Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł ponad milion złotych, a dokładna kwota to 1 128 131,82 zł. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który dofinansował projekt kwotą 565 166,76 zł, możliwe było kompleksowe wykonanie wszystkich zaplanowanych prac. Wykonawcą i koordynatorem prac była firma DROGOPOL Sp. z o.o. z Katowic, która wykorzystała swoje doświadczenie, aby zapewnić wysoką jakość odnowionej drogi.

Zakończenie remontu Al. Młodych to znaczące wydarzenie dla lokalnej społeczności, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki tej części miasta. Inwestycja ta jest również dowodem na to, że efektywne wykorzystanie funduszy publicznych może przynieść wymierne korzyści dla mieszkańców.


UM Siemianowice Śląskie