UM Siemianowice Śląskie rozpoczyna prace nad nowym planem ogólnym miasta
W Siemianowicach Śląskich rusza nowy rozdział w planowaniu przestrzennym miasta. Mieszkańcy mają szansę aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości swojego otoczenia, dzięki możliwości zgłaszania wniosków do nowego planu ogólnego. To ważny moment dla lokalnej społeczności, by mieć realny wpływ na rozwój Siemianowic Śląskich.
  1. Rada Miasta Siemianowic Śląskich podjęła uchwałę o sporządzeniu planu ogólnego miasta.
  2. Plan ogólny określa strefy planistyczne, będące fundamentem dla dalszych prac nad planami miejscowymi.
  3. Nowy plan zastąpi dotychczasowe "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".
  4. Mieszkańcy mogą składać wnioski do planu ogólnego do 20 marca 2024 roku.
  5. Formularze wniosków są dostępne zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.
  6. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z przyjęciem przez Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwały nr 799/2024 w dniu 25 stycznia, mieszkańcy Siemianowic Śląskich stają przed ważnym zadaniem. Mają oni unikalną możliwość wpłynięcia na to, jak ich miasto będzie się rozwijać w nadchodzących latach, poprzez aktywny udział w tworzeniu planu ogólnego. Jest to kluczowy element w procesie planowania przestrzennego, który określa podział na strefy planistyczne. To od nich zależy przyszłe przeznaczenie terenów w mieście, co stanowi podstawę dla szczegółowych planów miejscowych.

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mają do 20 marca 2024 roku możliwość zgłaszania swoich wniosków i sugestii, które mogą zostać uwzględnione w planie. To otwiera drzwi do dialogu między władzami a społecznością lokalną, umożliwiając mieszkańcom realny wpływ na decyzje dotyczące rozwoju miasta.

Zainteresowani mogą znaleźć wszelkie niezbędne informacje, w tym szczegóły dotyczące sposobu składania wniosków, na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w dedykowanej sekcji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ta inicjatywa to nie tylko okazja do wyrażenia swoich opinii, ale również sposób na to, by być na bieżąco z planowanymi zmianami w przestrzeni miejskiej Siemianowic Śląskich.

Czeka nas zatem fascynujący czas debat i dyskusji, który zdefiniuje kierunki rozwoju Siemianowic Śląskich na wiele lat do przodu. Mieszkańcy Siemianowic mają teraz szansę, by wspólnie zdecydować, jakie inwestycje i zmiany przestrzenne będą realizowane w ich mieście, co bez wątpienia wpłynie na jakość życia i funkcjonowanie lokalnej społeczności.


Wg inf z: UM Siemianowice Śląskie