Jak dbać o magazyn energii, by zachował jakość magazyniowania na lata

Możliwość gromadzenia wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej jest niewątpliwie wielką korzyścią dla posiadaczy fotowoltaiki. Magazyny energii, które odpowiadają za kumulowanie energii, mają jednak – jak każde urządzenie – swoją określoną żywotność, na którą możemy mieć realny wpływ. Sprawdź, jak zachować sprawność magazynu energii jak najdłużej!

Jak zadbać o magazyn energii?

Aby cieszyć się długo skutecznym kumulowaniem prądu przez magazyn energii Esoleo.pl, niezbędne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasada. Związane są one z technologią działania akumulatora litowo – jonowego. Ważnym jest, aby:

  • stosować się do specyfikacji i zaleceń producenta sprzętu – we wszystkim, co zamieszczone zostało w instrukcjach jego użytkowania,
  • odpowiednio ulokować magazyn energii,
  • przeprowadzać regularną i dokładną jego konserwację.

Dobór magazynu energii to podstawa!

Wybór dobrej jakości magazynu energii, który dopasowany będzie zarówno do możliwości instalacji fotowoltaicznej, jaka zainstalowana jest w Twoim obiekcie, jak i do zapotrzebowania energetycznego nieruchomości, jest niezmiernie ważna w odniesieniu do zachowania jak największej ilości najwyższej jakości cyklów ładowania i rozładowywania się urządzenia. Żywotność magazynów energii, jakie znajdziesz na esoleo.pl , określona jest bowiem mianem ilości cyklów. Jeden cykl określony jest jako pełne naładowanie i rozładowanie się urządzenia. Dopasowując urządzenie do instalacji winno się zatem tak dobierać jego pojemność, aby zgromadzona w magazynie energia była wykorzystywana niemal do końca przed kolejnym jego naładowaniem.

Instrukcja i zalecenia – sprawdź, zanim uruchomisz!

Magazyn energii, jest urządzeniem, które – jak każde inne posiada swoją instrukcję montażu i obsługi. Aby zachować jak najdłużej sprawność magazynu energii ważnym jest spełnienie wymogów zawartych w niej przez producenta konkretnego modelu sprzętu. Użytkownik bowiem ma największy wpływ na to, jak użytkowane będzie urządzenie przez cały okres eksploatacji – korzystanie z porad ujętych w instrukcjach i zaleceniach z pewnością wydłuży żywotność magazynu energii. Co więcej, w instrukcji zawarte są również warunki gwarancji na magazyn energii. Pamiętać należy, że jedynie użytkowanie zgodne z instrukcję jest podstawą ewentualnych roszczeń gwarancyjnych klienta, a co za tym idzie, możliwością skorzystania z napraw gwarancyjnych czy serwisów oferowanych przez producenta.

Lokalizacja magazynu energii

Na żywotność magazynu energii wielki wpływ ma jego umiejscowienie. Magazyn energii powinien zamontowany zostać w miejscu bezpiecznym – optymalnie w pomieszczeniu zamkniętym, by uniknąć wpływu zmieniających się i często niekorzystnych warunków atmosferycznych na urządzenie. Ważnym jest, by wskazane pomieszczenie dysponowało odpowiednim systemem wentylacji, a temperatura w nim panująca była stabilna i mieściła się w zakresie temperaturowym wskazanym przez producenta urządzenia – najczęściej wskazuje się na temperaturę pomiędzy 10 a 30°C.

Praca urządzenia – zadbaj o odpowiednie warunki pracy

Magazyn energii jest dość wrażliwym urządzeniem w przypadku nie zapewnienia mu odpowiednich warunków działania. Akumulatory litowo –jonowe, na których opiera się ich działanie, są bardzo wrażliwe na odchylenia temperaturowe. Oznacza to, że wystawienie urządzenia na działanie temperatur spoza wskazanego dla danego modelu zakresu, może znacząco skrócić jego żywotność.

Odpowiednia konserwacja gwarancją prawidłowego działania przez długie lata

Okresowe przeglądanie urządzenia i wykonywanie drobnych napraw w przypadku wykrycia usterek znacząco wpływają na zachowanie prawidłowości cykli przechowywania energii i żywotność magazynu energii przyłączonego do fotowoltaiki. Wykonywane podczas przeglądów oględziny i badania urządzenia są w stanie szybko wyłapać nieprawidłowości i odchylenia. Szybka reakcja i naprawa mogą w znacznym stopniu wydłużyć czas optymalnego działania magazynu energii.

Chociaż magazyn energii jest „tylko” akumulatorem, nie możemy zapominać o traktowaniu go tak, jak każdego innego elementu fotowoltaiki. Magazyn energii jest sporą inwestycją, przynoszącą regularne oszczędności, warto zatem zadbać o to, by mógł służyć jak najdłużej, z zachowaniem optymalnych parametrów gromadzenia i oddawania energii.