Technologia Blockchain: Odkrywanie przyszłości kryptowalut

Świat się zmienia, a wraz z nim sposób, w jaki zarządzamy naszymi pieniędzmi. Wraz z pojawieniem się zaawansowanych technologii i coraz bardziej połączonego świata, zmienia się również rola kryptowaluty. Nie chodzi już tylko o kupowanie, sprzedawanie czy wydobywanie wirtualnych walut - technologia blockchain otwiera nowe możliwości dla firm i konsumentów w zakresie przechowywania, śledzenia i przekazywania wartości w postaci danych zamiast gotówki.

Podstawy Blockchaina

Blockchain to zdecentralizowana, zdigitalizowana i zaszyfrowana publiczna księga umów peer-to-peer. Rozproszona księga to baza danych, która jest replikowana w wielu miejscach, regionach lub uczestnikach, które są połączone za pomocą standardowych protokołów. Zazwyczaj technologia blockchain jest wykorzystywana jako zdecentralizowana, zdigitalizowana i zaszyfrowana publiczna księga umów peer-to-peer. Jest to połączenie dwóch koncepcji: "Infrastruktura klucza publicznego" (podpis cyfrowy używany do uwierzytelniania użytkowników) i "Protokół odpowiedzi na wyzwania" (mechanizm uwierzytelniania, który potwierdza autentyczność informacji cyfrowych). Technologia Blockchain ma wiele potencjalnych zastosowań, ale najczęściej kojarzona jest z kryptowalutami, takimi jak Bitcoin.

Technologia rozproszonej księgi (DLT)

Distributed ledger technology (DLT) to rodzaj technologii blockchain, która służy do rejestrowania transakcji i utrzymywania stale rosnącego dziennika danych transakcyjnych w całej sieci komputerów. Ten rodzaj technologii pozwala na rejestrowanie, znakowanie czasem i dokumentowanie transakcji między różnymi stronami w sposób możliwy do zweryfikowania i kontroli. Chociaż blockchain jest najczęściej używanym typem DLT, istnieje wiele innych typów rozproszonych ksiąg. Przykłady innych typów DLT obejmują: rozproszone tablice hashowe, listy połączone, sieci peer-to-peer, zaufane znaczniki czasu i kryptograficzne skierowane grafy acykliczne.

Rozwój inteligentnych kontraktów

Inteligentny kontrakt to program komputerowy zaprojektowany w celu ułatwienia, weryfikacji lub wdrożenia negocjacji lub wykonania umowy. Chociaż technologia ta istnieje od wczesnych lat 90-tych, odnotowała ogromny wzrost popularności, odkąd technologia blockchain stała się szerzej stosowana. Inteligentne kontrakty są zaprogramowane i przechowywane w sieci blockchain, gdzie mogą być weryfikowane i wykonywane przez komputery podłączone do sieci.

Jest to znacznie bardziej usprawnione rozwiązanie niż konwencjonalne prawo umów, w którym warunki umowy są pisane i egzekwowane przez stronę trzecią. Największą zaletą inteligentnych kontraktów jest to, że są one samowykonalne i nie wymagają żadnej interwencji człowieka. Oznacza to, że nie ma żadnych administracyjnych nadzorów, a wszelkie problemy są rozwiązywane natychmiast, precyzyjnie i autonomicznie. Najbardziej znanym przykładem inteligentnego kontraktu jest standard tokenów ERC-20. Jest to typ standardu tokenów wykorzystywany przez większość ICO.