Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siemianowice Śląskie

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Michałem Szynolem w imieniu własnym, kierownictwa, funkcjonariuszy oraz pracowników Policji wziął udział w ceremonii pogrzebowej Henryka Falkusa, który przez wiele lat piastował stanowisko Skarbnika Miasta. Przez cały czas aktywnie działał na rzecz naszego miasta. To dzięki niemu ocalał pomnik Poległych i Pomordowanych Funkcjonariuszy Policji, który znajduje się obok budynku komendy.

 

 

"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypuje nas lawina wspomnień."

 

Ten cytat znakomicie oddaje to, co pozostawił po sobie Skarbnik naszego miasta- Henryk Falkus. Przez całe życie aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym, społecznym i edukacyjnym Siemianowic Śląskich. Stanowisko, które piastował, obciążone było ogromną odpowiedzialnością.  Zawsze wspierał potrzeby siemianowickich mundurowych i był świadomy, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest sprawą priorytetową. Dał się poznać jako osoba o ogromnym poczuciu humoru, znajdująca trafną puentę do każdej otaczającej go sytuacji. Był pasjonatem historii, swoje zamiłowanie do patriotyzmu i postaw obywatelskich starał się przenieść na otaczających go ludzi. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu pomocnych osób ocalał Pomnik Poległych i Pomordowanych Funkcjonariuszy Policji, który ostatecznie znalazł swoje miejsce obok budynki siemianowickiej komendy Policji.

Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną oraz bliskimi, składając wyrazy głębokiego współczucia.

foto: UM Siemianowice