Policyjny negocjator: posłuchaj naszych podcastów
Policyjne negocjacje mogą być kluczowym elementem w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając bezkonfliktowe rozwiązanie trudnych sytuacji. O tym, jak wygląda praca policyjnego negocjatora i jakie korzyści przynosi ich zaangażowanie, opowiada mł. insp. Dariusz Potrząsaj, krajowy koordynator ds. negocjacji policyjnych Głównego Sztabu Policji KGP.
  1. Rola negocjatorów w działaniach policyjnych
  2. Sytuacje, w których angażowani są negocjatorzy
  3. Zasady pracy i narzędzia negocjatorów
  4. Ścieżka kariery w policyjnych negocjacjach

W każdej sytuacji, gdzie istnieje ryzyko eskalacji konfliktu, dowódcy interwencji mogą poprosić o wsparcie zespołu negocjatorów. Jest to najbardziej efektywne działanie, które, jeśli zastosowane odpowiednio wcześnie, pozwala zakończyć kryzys bez użycia siły.

"Każdy funkcjonariusz, również dowodzący interwencją, może poprosić służbę dyżurną o skierowanie zespołu negocjatorów na miejsce zdarzenia. To najbardziej optymalne rozwiązanie działań policyjnych, które wykorzystane odpowiednio wcześnie, daje możliwość bezsiłowego zakończenia sytuacji kryzysowej." - mówi mł. insp. Dariusz Potrząsaj.

Negocjatorzy biorą udział w szeregu różnych sytuacji, od prób samobójczych, przez porwania, aż po sytuacje zakładnicze. Każde takie wydarzenie wymaga specyficznego podejścia i narzędzi, które negocjatorzy mają do swojej dyspozycji.

Ich praca opiera się na ściśle określonych zasadach i technikach, które mają na celu deeskalację napięcia oraz budowanie zaufania z osobą kryzysową. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie porozumienia bez konieczności używania przemocy.

Ścieżka kariery w policyjnych negocjacjach może być wyjątkowo interesująca dla osób, które lubią wyzwania i chcą wnieść realny wkład w bezpieczeństwo publiczne. Praca ta wymaga jednak nie tylko odpowiednich umiejętności, ale również dużej odporności psychicznej i zdolności do pracy w stresujących warunkach.

Podcast z mł. insp. Dariuszem Potrząsajem trwa 40 minut i dostępny jest na popularnych platformach podcastowych, takich jak Apple Podcasts, Google Podcasts czy Spotify.

Muzyka do podcastu została skomponowana przez Lehrmana i nosi tytuł “Negotiations Underway”.


Według informacji z: KMP w Siemianowicach Śląskich