KMP w Siemianowicach Śląskich: Omówiono współpracę z mediami w sytuacjach kryzysowych
W Siemianowicach Śląskich odbyło się kluczowe szkolenie dla oficerów prasowych. Zebrało ono przedstawicieli z całego śląskiego garnizonu Policji, aby omówić współpracę z mediami i procedury informacyjne.
  1. Omówienie aktualnych procedur przekazywania informacji mediom.
  2. Współpraca w sytuacjach kryzysowych – kluczowe zasady.
  3. Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Wydziału Sztab Policji.
  4. Znaczenie transparentnej komunikacji dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas spotkania w katowickiej komendzie wojewódzkiej, Sabina Chyra-Giereś, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji, wraz z zespołem oraz oficerami prasowymi z 32 jednostek policji, podkreśliła znaczenie efektywnej komunikacji z mediami. Zajęcia edukacyjne poprowadzili doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Doboru i Szkolenia, którzy szczegółowo omawiali zasady współdziałania podczas różnorodnych zdarzeń.

Spotkanie miało na celu nie tylko podniesienie kwalifikacji uczestników, ale również zapewnienie, że każde ważne wydarzenie w regionie będzie przekazywane opinii publicznej w sposób jasny i przystępny. W czasach, gdy informacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, takie szkolenia stanowią fundament skutecznej i transparentnej komunikacji pomiędzy policją a społecznością.

Podczas dyskusji uczestnicy szkolenia skupili się także na metodach budowania zaufania i odpowiedzialnego raportowania w sytuacjach kryzysowych. Zrozumienie i właściwe stosowanie się do procedur jest niezbędne do tego, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i byli na bieżąco z wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi ich bezpośredniego otoczenia.


Opierając się na: KMP w Siemianowicach Śląskich