Siemianowiccy profilaktycy wraz z maskotką policyjną odwiedzili Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze "Wzrastanie" w Katowicach, gdzie przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń a zwłaszcza w sieci.

Wczoraj policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, na zaproszenie dyrektora Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego "Wzrastanie" w Katowicach, przeprowadzili pogadanki profilaktyczne z podopiecznymi ośrodka. W trakcie rozmowy z młodzieżą poruszono temat odpowiedzialności karnej dla nieletnich, cyberprzestępczości, przemocy i agresji oraz negatywnych skutków zażywania używek.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, nie tylko ze względu na wzajemną sympatię, ale również dzięki obecności policyjnej maskotki o imieniu "Sznupek". Za zainteresowanie sprawami dzieci, za pomoc i przeprowadzenie pogadanki z wychowankami ośrodka oraz za życzliwość i otwarte serce, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich mł. insp. Waldemar Wierzycki oraz mł. asp. Justyna Król i mł. asp. Arkadiusz Lasyk z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii otrzymali dyplomy z podziękowaniami od dyrekcji.