Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala każdemu obywatelowi przekazać niepokojącą go informację o zauważonym zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Policjanci każdorazowo podczas spotkań z mieszkańcami zachęcają do takiej formy współpracy i dbania o otaczającą ich okolicę. Od początku funkcjonowania KMZB zgłoszono 1343 zagrożenia. Najwięcej z nich, bo 544 to zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Kolejne to przekraczanie prędkości i niewłaściwe parkowanie.

Od początku funkcjonowania KMZB na terenie Siemianowic zgłoszono 1343 zagrożeń. 729 musieli sprawdzić policjanci z prewencji, a o 151 mniej policjanci z drogówki. Jak wynika ze zgromadzonych danych statystycznych najczęściej obywatele zgłaszali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zdecydowanie jest to jedno z najbardziej uciążliwych wykroczeń. Brak odpowiednio szybkiej reakcji na nie może spowodować występowanie innych niepożądanych zjawisk. Takich zgłoszeń odnotowano 544. Zbyt szybką jazdę zgłaszano 322 razy, natomiast niewłaściwe parkowanie 148 razy. Przekazywano również informacje o niewłaściwej infrastrukturze drogowej, aktach wandalizmu czy dzikich wysypiskach śmieci.

Każde zgłoszenie przekazane za pomocą KMZB jest sprawdzane przez policjantów. Jeśli w zakresie zadań Policji jest możliwość usunięcia go bądź zminimalizowania, jest to wykonywane. Jeśli zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Policji, jest one przekazywane do odpowiednich instytucji. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. A w tym czasie być może policjanci byli potrzebni gdzie indziej.